Технология IoT и горизонты, которые она открывает для бизнеса
25.04.2023

Технология IoT и горизонты, которые она открывает для бизнеса

Технологія IoT та горизонти, які вона відкриває бізнесу

Надчутливі датчики, що управляють температурою в будинку та його освітленням. Супершвидкісні електрички, які самі передають інформацію стосовно стану вагонів та пропонують рекомендації з їх обслуговування. Холодильники, здатні замовити продукти через інтернет. Фантастика? Ні. Реальність, до якої людство прийде в найближчому майбутньому завдяки архітектурі IoT.

Очікується, що Internet of Things (інтернет речей) революціонізує спосіб роботи підприємств, трансформує діловий ландшафт і зробить бізнес розумнішим. Як компаніям використовувати інноваційну технологію для отримання конкурентних переваг, читайте у цій статті.

Що таке IoT: короткий огляд

Концепція Internet of Things виникла давно. У 1982 році. американський студент підключив торговий автомат з кока-колою до інтернету та створив застосунок для управління температурним режимом холодильника й перевірки кількості напою. Пізніше, у 1999 р., глобальна IT-спільнота офіційно представила та визнала технологію IoT.  З того часу її архітектоніка постійно розвивається.

IoT — це глобальна екосистема з мільярдів фізичних пристроїв, що підключені до інтернету та взаємодіють один з одним. За допомогою датчиків, API та інших програмних забезпечень вони швидко збирають, скеровують і відправляють великі обсяги даних на інші пристрої, тобто спілкуються між собою.

Фактично людина не бере участі в цьому процесі, а лише ставить перед девайсами завдання. Призначення Internet of Things — зробити життя людини оптимізованим та комфортним.

Перетворитися на пристрій IoT-архітектури може практично будь-який фізичний об'єкт: лампочка, автомобіль чи боїнг. Зазвичай у цьому контексті розглядають примітивні побутові девайси типу кавоварки, мікрохвильової печі, холодильника, проте від початку концепція спрямована на підтримку великих підприємств та організацію «розумних» міст.

Принцип роботи Internet of Things: технологія деталей

Інтернет речей має чотирикомпонентну структуру, до якої входять:

 1. датчики пристроїв;
 2. засоби підключення;
 3. інструменти обробки даних;
 4. користувацький інтерфейс.

Основу IoT-архітектури складають пристрої з датчиками. Наприклад, датчик температури, вологості, тиску або інший зчитує інформацію з фізичного об'єкта, обробляє її, а потім передає повідомлення на сервер хмари для аналізу.

Хмарна система необхідна, тому що датчики часто обмежені в ресурсах і потребують централізованої точки, куди можуть перенаправляти дані. Для цього використовуються різні провідники: Bluetooth, супутниковий зв'язок, LPWAN-мережі та інші. Після аналізу відомостей система надсилає результати у вигляді вихідних даних для виконання заданої дії.

Користувацький інтерфейс потрібний для введення інформації з боку користувача та перевірки ним працездатності системи Internet of Things. Зазвичай це мобільний або веб-застосунок, на який дані передаються у зрозумілому людині вигляді.

У масштабних проєктах, на підприємствах та у бізнесі принцип дії технології IoT той же, але за роботу системи відповідають складніші алгоритми і пропрієтарне, тобто приватне, програмне забезпечення.

Весь процес, незалежно від обсягу інформації, займає мілісекунди, тому за людськими мірками все відбувається в режимі реального часу.

Як інтернет речей змінює бізнес: нові можливості та перспективи

Сучасний бізнес прагне вирішити два завдання: підвищити середній чек продажів і знизити витрати на виробництво. Як це зробити? Інтернет речей здатний закрити обидва запити.

З цієї причини IoT-архітектура поступово впроваджується у роботу великих підприємств та компаній. Наприклад, у фінансових установах використовують дані IoT для надання послуг на вимогу клієнтів. У охороні здоров'я розумні пристрої допомагають збирати дані про пацієнтів, підвищуючи точність моніторингу.

Відомі випадки, коли світові корпорації-гіганти покращують сервіс та збільшують доходи за допомогою інновації. Rolls Royce дистанційно отримує дані про те, як авіакомпанії експлуатують його двигуни. Samsung також проводить аналітику на основі користувацької інформації, взятої зі смартфонів за допомогою технології IoT. У магазинах Amazon працюють «розумні» візки, які дозволяють купувати товар автоматично.

Згідно з опитуванням дослідницького центру CSGI, 94% організацій, які запровадили Internet of Things, вже отримали віддачу від своїх інвестицій.

Ризики та вигоди IoT: що потрібно знати про технологію

У міру того, як інтернет-підключення стає дедалі доступнішим у світі, особливо у зв'язку з розвитком 5G, перспектива застосування Internet of Things не обмежується великим бізнесом. Організації та приватні особи можуть мати з технології вигоду. Але насамперед розглянемо плюси та мінуси IoT.

Переваги

Переваги, які бізнес може отримати від інтернету речей, залежить від способу його конкретної реалізації. Можна виділити такі плюси:

 • автоматизація виконання однакових завдань;
 • можливість доступу до інформації з будь-якого місця й пристрою у будь-який час;
 • миттєвий доступ до великих обсягів даних;
 • можливість здійснювати поведінкову діагностику цільової аудиторії;
 • поліпшення процесів постачання, клієнтського сервісу;
 • скорочення відходів та трудовитрат на виробництві;
 • прискорення процесу прийняття рішень.

IoT-архітектура відкриває нові можливості для окремих людей і цілих спільнот, роблячи їхнє життя простішим і доступнішим. У майбутньому можемо очікувати ще більш розвинених рішень, які зроблять «розумними» не лише будинки, а й лікарні, школи та навіть цілі міста.

Недоліки

Як і будь-яка інша інновація на стадії розвитку, технологія IoT має недоліки, котрі викликають певні побоювання.

По-перше, вона стикається з проблемами конфіденційності та безпеки. До інтернету підключена велика кількість пристроїв, а це означає, що в системі зберігається величезний обсяг конфіденційної інформації.

По-друге, IoT є відносно новою концепцією, тому між пристроями різних виробників часто немає сумісності. Це здатне призвести до проблем взаємодії девайсів та ускладнити реалізацію проєктів.

Зрештою, автоматизація виробничих процесів також викликає побоювання, бо її тотальне впровадження призведе до скорочення робочих місць, особливо низькокваліфікованих працівників.

Підсумкові думки: як технологія IoT змінює бізнес та наш світ

Зручність, економічність, різноманітність впроваджень робить інтернет речей однією з найпопулярніших технологій у різних галузях. Він автоматизує робочі процеси, виконує ряд дрібних завдань, для яких не потрібне людське втручання. Тому для великих підприємств це вигідна інвестиція у виробництво.  

За прогнозами експертів з Fortune Business Insights, до 2026 р. капіталізація ринку технологій IoT складе трильйон доларів. У міру того, як бізнес відкриває для себе потенціал IoT-архітектури, вона завойовує все більшу увагу громадськості та розвиває свої функціональні можливості.


Технология IoT и горизонты, которые она открывает для бизнеса

Сверхчувствительные датчики, управляющие температурой и освещением в доме. Суперскоростные электрички, которые сами передают информацию о состоянии вагонов и дают рекомендации по их обслуживанию. Холодильники, способные заказать продукты через интернет. Фантастика? Нет. Реальность, в которую вступит человечество в ближайшем будущем благодаря IoT-архитектуре.

Ожидается, что Internet of Things (интернет вещей) революционизирует способы работы предприятий, трансформирует бизнес-ландшафт и сделает бизнес умнее. Как компаниям использовать инновационную технологию для получения конкурентных преимуществ, читайте в этой статье.

Что такое IoT: краткий обзор

Концепция Internet of Things возникла давно. В 1982 г. американский студент подключил торговый автомат с кока-колой к интернету и создал приложение для управления температурным режимом холодильника и проверки количества напитка. Позже, в 1999 г., глобальное IT-сообщество официально представило и признало технологию IoT.  С тех пор ее архитектоника постоянно развивается.

IoT — это глобальная экосистема из миллиардов физических устройств, подключенных к интернету и взаимодействующих друг с другом. С помощью датчиков, API и других программных обеспечений они быстро собирают, управляют и отправляют большие объемы данных на другие устройства, то есть «общаются» между собой.

Фактически человек не участвует в этом процессе, а только ставит перед девайсами задачи. Предназначение Internet of Things — сделать жизнь человека оптимизированной и комфортной.

Превратиться в устройство IoT-архитектуры может практически любой физический объект, будь то лампочка, автомобиль или боинг. Обычно в этом контексте рассматривают примитивные бытовые девайсы типа кофеварки, микроволновки, холодильника, однако изначально концепция направлена на поддержку крупных предприятий и организацию «умных» городов. 

Принцип работы Internet of Things: технология в деталях

Интернет вещей имеет четырехкомпонентную структуру, в которую входят: 

 1. датчики устройств;
 2. средства подключения;
 3. инструменты обработки данных;
 4. пользовательский интерфейс. 

Основу IoT-архитектуры составляют устройства с датчиками. Например, датчик температуры, влажности, давления или другой считывает информацию с физического объекта, обрабатывает ее, а затем передает сообщение на облачный сервер для анализа.

Облачная система необходима, так как датчики часто бывают ограничены в ресурсах и нуждаются в централизованной точке, куда могут перенаправлять данные. Для этого используются различные проводники: Bluetooth, спутниковая связь, LPWAN-сети и другие. После анализа данных система отправляет результаты в виде выходных данных для выполнения заданного действия.

Пользовательский интерфейс нужен для ввода информации со стороны пользователя и проверки им работоспособности системы Internet of Things. Обычно это мобильное или веб-приложение, на которое данные передаются в понятном для пользователя виде.

В масштабных проектах, на предприятиях и в бизнесе принцип работы технологии IoT тот же, однако за работу системы отвечают более сложные алгоритмы и проприетарное, т. е. частное, программное обеспечение.

Весь процесс, независимо от объема информации, занимает миллисекунды, поэтому по человеческим меркам все происходит в режиме реального времени. 

Как интернет вещей меняет бизнес: новые возможности и перспективы 

Современный бизнес стремится к двум вещам: повышению среднего чека продаж и снижению затрат на производство. Как это сделать? Интернет вещей способен закрыть оба запроса. 

По этой причине IoT-архитектура постепенно внедряется в работу больших предприятий и компаний. Например, в финансовых учреждениях используют данные IoT для предоставления услуг по требованию клиентов. В здравоохранении «умные» устройства помогают собирать данные о пациентах, повышая точность мониторинга.

Известны случаи, когда мировые корпорации-гиганты улучшают сервис и повышают доходы с помощью инновации. Rolls Royce дистанционно получает данные о том, как авиакомпании используют его двигатели. Samsung также проводит аналитику на основе пользовательской информации, взятой со смартфонов с помощью технологии IoT. В магазинах Amazon работают «умные» тележки, которые позволяют покупать товар автоматически. 

Согласно опросу исследовательского центра CSGI, 94% организаций, которые внедрили Internet of Things, уже получили отдачу от своих инвестиций.

Риски и выгоды IoT: что нужно знать о технологии

По мере того, как интернет-подключение становится все более доступным в мире, особенно в связи с развитием 5G, перспектива применения Internet of Things не ограничивается большим бизнесом. Организации и частные лица могут извлечь из технологии выгоду. Но прежде рассмотрим плюсы и минусы IoT. 

Преимущества 

Преимущества, которые бизнес может получить от интернета вещей, зависят от способа его конкретной реализации. Можно выделить такие плюсы:

 • автоматизация выполнения единообразных задач;
 • возможность доступа к информации из любого места и устройства в любое время;
 • возможность проводить поведенческую диагностику целевой аудитории;
 • мгновенный доступ к большим объемам данных;
 • сокращение отходов и трудозатрат на производстве;
 • улучшение процессов поставки, клиентского сервиса;
 • ускорение процесса принятия решений.

IoT-архитектура открывает новые возможности для отдельных людей и целых сообществ, делая их жизнь более простой и доступной. В будущем можем ожидать еще более продвинутых решений, которые сделают «умными» не только дома, но и больницы, школы и даже целые города.

Недостатки

Как и любая другая развивающаяся технология, IoT имеет недостатки, которые вызывают определенные опасения.

Во-первых, она сталкивается с проблемами конфиденциальности и безопасности. К интернету подключено большое количество устройств, а это означает, что в системе хранится огромный объем конфиденциальной информации. 

Во-вторых, IoT является относительно новой концепцией, поэтому между устройствами разных производителей часто отсутствует совместимость. Это может привести к проблемам взаимодействия девайсов и усложнить реализацию проектов. 

Наконец, автоматизация производственных процессов также вызывает опасение, ведь ее тотальное внедрение приведет к сокращению рабочих мест, особенно для низкоквалифицированных работников.

Итоговые мысли: как технология IoT меняет бизнес и наш мир

Удобство, экономичность, разнообразие внедрений делает интернет вещей одной из самых востребованных технологий в различных областях. Он автоматизирует рабочие процессы, выполняет ряд мелких задач, для которых не нужно человеческое вмешательство. Поэтому для крупных предприятий это выгодная инвестиция в производство.   

По прогнозам экспертов из Fortune Business Insights, к 2026 г. капитализация рынка технологий IoT составит триллион долларов. По мере того, как бизнес открывает для себя потенциал IoT-архитектуры, она завоевывает все большее внимание общественности и развивает свои функциональные возможности.

Оставьте вопрос и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Имя
error
Имя
Фамилия
error
Фамилия
Email
error
Email
Номер телефона
error
Номер телефона
Веб-сайт
error
Веб-сайт
Как мы можем вам помочь?
error
Как мы можем вам помочь?
error
Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте, чтобы видеть, как вы взаимодействуете с ним. Принимая, вы соглашаетесь на использование нами таких файлов cookie. Политика Cookies